Företagsdatalabbet

Bolagsverket

Använd Företagsdatalabbets API

Företagsdatalabbet har ett API som kan användas för att skapa innovativa lösningar. Med API:et kan du hämta historisk information om aktiebolag.